Hur kan vi på Taxi Trollhättan stå till tjänst?

Förutom persontransporter utför vi mycket godskörning för både företag och privatpersoner i Trollhättan med omnejd.

Alla våra bilar är utrustade med bälteskuddar och för de mindre barnen har vi bilbarnstolar från
0-3 år att tillgå.

Vi utför skolskjuts, omsorgsresor och matkörningar på uppdrag av Trollhättans Stad.

Färdtjänst, sjukresor och glesbygdstaxi i Västtrafiks regi.

Flygservice, Företags- och Tågtaxi.

Vi kan erbjuda starthjälp från vår portabla startenhet och utkörning av bränsle vid bensinstopp.

TAXI TROLLHÄTTAN AB

Fabriksvägen 19 
461 39 Trollhättan

Orgnr: 556205-3297
Tel: 0520-82 000
Fax: 0520-80 220