Hur kan vi på Taxi Trollhättan stå till tjänst?

Förutom persontransporter utför vi mycket godskörning för både företag och privatpersoner i Trollhättan med omnejd.

Alla våra bilar är utrustade med bälteskuddar och för de mindre barnen har vi bilbarnstolar från
0-3 år att tillgå.

  • Vi utför skolskjuts, omsorgsresor och matkörningar på uppdrag av Trollhättans Stad.
  • Färdtjänst, sjukresor och glesbygdstaxi i Västtrafiks regi.
  • Flygservice, Företags- och Tågtaxi.