Priser för taxiresor

Samtliga priser är angivna inkl. moms. Prislistan gäller fr.o.m. 2022-07-01

Fasta priser

Just nu har vi jubileumspriser till Landvetter och Göteborg City

Destination

1-4 pers

5-8 pers

Trollhättan – Göteborgs C 1.595 kr 2.095 kr
Trollhättan – Landvetter 1.595 kr 2.095 kr

Taxametertariff

TARIFF

NÄR? HUR?

KOSTNAD

JÄMFÖRSPRIS*

ORDINARIE

Vardagar
09.00-17.00
1-4 personer

Grundavgift:
45 kr
+16,00 kr/km
+576 kr/tim

349 kr

ÖVRIG TID Övrig tid

Grundavgift:
48 kr
+18 kr/km
+676 kr/tim

397 kr

STORBIL
ORDINARIE
Alla dagar dygnet runt
5-7 personer

Grundavgift:
75 kr
+25 kr/km
+810 kr/tim

528 kr

VÄNTETID

Beordrad väntetid Alla dagar
Dygnet runt

520 kr/tim

130 kr

FASTPRIS Fasta priser enligt lista hos föraren

BEGÄR ALLTID TAXAMETERKVITTO

*) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inkl grundavgift.

Samtliga priser är angivna inkl. moms.