Priser för taxiresor

Samtliga priser är angivna inkl. moms. Prislistan gäller fr.o.m. 2024-02-02

För tillfället kan vi ej erbjuda STORBIL 5-8 pers. Önskar ni resa med STORBIL till Landvetter flygplats vänligen kontakta Trollhättans Hyrverk.
Trollhattans Hyrverk Transfer
0520-479960

Fasta priser

Resor Trollhättan – Landvetter / Göteborg City

Destination

1-4 pers

5-8 pers

Trollhättan – Göteborgs C 1.695 kr 2.095 kr
Trollhättan – Landvetter 1.695 kr 2.095 kr

Taxametertariff

TARIFF

NÄR? HUR?

KOSTNAD

JÄMFÖRSPRIS*

ORDINARIE

Vardagar
09.00-17.00
1-4 personer

Grundavgift:
48 kr
+18,00 kr/km
+676 kr/tim

397 kr

ÖVRIG TID Övrig tid

Grundavgift:
48 kr
+23 kr/km
+638 kr/tim

438 kr

STORBIL
ORDINARIE
Alla dagar dygnet runt
5-7 personer

Grundavgift:
75 kr
+27,40 kr/km
+810 kr/tim

552 kr

VÄNTETID

Beordrad väntetid Alla dagar
Dygnet runt

550 kr/tim

138 kr

FASTPRIS Fasta priser enligt lista hos föraren

BEGÄR ALLTID TAXAMETERKVITTO

*) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inkl grundavgift.

Samtliga priser är angivna inkl. moms.